徐良&小凌《321对不起》歌词-321对不起Mp3歌词下载
321对不起 歌词 321dui bu qi ge ci
歌词名: ge ci ming :
I love you...I love you...
I need you...I need you...
I want you...I want you...
I F u c k you...I F u c k you...
小凌:你轻轻遮住我的眼睛xiao ling :ni qing qing zhe zhu wo de yan jing
问我是否相信wen wo shi fou xiang xin
只要你慢慢数三二一zhi yao ni man man shu san er yi
我就开始哭泣 wo jiu kai shi ku qi
世界上最简单的咒语shi jie shang zui jian chan de zhou yu
三个字对不起san ge zi dui bu qi
最后要说出的我恨你zui hou yao shui chu de wo hen ni
却变成我爱你que bian cheng wo ai ni
徐良:是谁先抱紧xu liang :shi shei xian bao jin
说不知该去哪里shui bu zhi gai qu na li
是谁在怀里shi shei zai huai li
说着对我很在意shui zhao dui wo hen zai yi
是我玩不起shi wo wan bu qi
BABY你太卑鄙 BABYni tai bei bi
游戏的结局you hu de jie ju
我连输都很多余wo lian shu dou hen duo yu
小凌:你轻轻遮住我的眼睛xiao ling :ni qing qing zhe zhu wo de yan jing
问我是否相信wen wo shi fou xiang xin
只要你慢慢数三二一zhi yao ni man man shu san er yi
我就开始哭泣 wo jiu kai shi ku qi
世界上最简单的咒语shi jie shang zui jian chan de zhou yu
三个字对不起san ge zi dui bu qi
最后要说出的我恨你zui hou yao shui chu de wo hen ni
却变成我爱你que bian cheng wo ai ni
321对不起321dui bu qi
词曲:徐良Lci qu :xu liang L
编曲:徐良Lbian qu :xu liang L
演唱:徐良L&小凌yan chang :xu liang L&xiao ling
徐良:是谁先抱紧xu liang :shi shei xian bao jin
说不知该去哪里shui bu zhi gai qu na li
是谁在怀里shi shei zai huai li
说着对我很在意shui zhao dui wo hen zai yi
是我玩不起shi wo wan bu qi
BABY你太卑鄙 BABYni tai bei bi
游戏的结局you hu de jie ju
我连输都很多余wo lian shu dou hen duo yu
徐良:是谁先抱紧xu liang :shi shei xian bao jin
说不知该去哪里shui bu zhi gai qu na li
是谁在怀里shi shei zai huai li
说着对我很在意shui zhao dui wo hen zai yi
是我玩不起shi wo wan bu qi
BABY你太卑鄙 BABYni tai bei bi
游戏的结局you hu de jie ju
我连输都很多余wo lian shu dou hen duo yu
小凌:你轻轻遮住我的眼睛xiao ling :ni qing qing zhe zhu wo de yan jing
问我是否相信wen wo shi fou xiang xin
只要你慢慢数三二一zhi yao ni man man shu san er yi
我就开始哭泣 wo jiu kai shi ku qi
世界上最简单的咒语shi jie shang zui jian chan de zhou yu
三个字对不起san ge zi dui bu qi
最后要说出的我恨你zui hou yao shui chu de wo hen ni
却变成我爱你que bian cheng wo ai ni
小凌:你轻轻遮住我的眼睛xiao ling :ni qing qing zhe zhu wo de yan jing
问我是否相信wen wo shi fou xiang xin
只要你慢慢数三二一zhi yao ni man man shu san er yi
我就开始哭泣 wo jiu kai shi ku qi
世界上最简单的咒语shi jie shang zui jian chan de zhou yu
三个字对不起san ge zi dui bu qi
最后要说出的我恨你zui hou yao shui chu de wo hen ni
却变成我爱你que bian cheng wo ai ni
I love you...I love you...
I need you...I need you...
I want you...I want you...
I F u c k you...I F u c k you...
321对不起LRC歌词 321dui bu qi LRCge ci
[ti:321对不起] [ti:321dui bu qi ]
[ar:徐良&小凌][ar:xu liang &xiao ling ]
[al:][al:]
[by:秋风落叶][by:qiu feng la xie ]
[00:01.44]I love you...[00:01.44]I love you...
[00:03.97]I need you...[00:03.97]I need you...
[00:06.63]I want you...[00:06.63]I want you...
[00:09.39]I F u c k you...[00:09.39]I F u c k you...
[00:11.05][00:11.05]
[00:11.61]小凌:你轻轻遮住我的眼睛[00:11.61]xiao ling :ni qing qing zhe zhu wo de yan jing
[00:14.53]问我是否相信[00:14.53]wen wo shi fou xiang xin
[00:17.12][00:17.12]
[00:17.66]只要你慢慢数三二一[00:17.66]zhi yao ni man man shu san er yi
[00:20.15] 我就开始哭泣[00:20.15] wo jiu kai shi ku qi
[00:22.67][00:22.67]
[00:23.07]世界上最简单的咒语[00:23.07]shi jie shang zui jian chan de zhou yu
[00:25.82]三个字对不起[00:25.82]san ge zi dui bu qi
[00:28.13][00:28.13]
[00:28.57]最后要说出的我恨你[00:28.57]zui hou yao shui chu de wo hen ni
[00:31.40]却变成我爱你[00:31.40]que bian cheng wo ai ni
[00:33.88][00:33.88]
[00:34.34]徐良:是谁先抱紧[00:34.34]xu liang :shi shei xian bao jin
[00:37.46]说不知该去哪里[00:37.46]shui bu zhi gai qu na li
[00:39.35][00:39.35]
[00:39.85]是谁在怀里[00:39.85]shi shei zai huai li
[00:42.55]说着对我很在意[00:42.55]shui zhao dui wo hen zai yi
[00:45.04][00:45.04]
[00:45.43]是我玩不起[00:45.43]shi wo wan bu qi
[00:48.04] BABY你太卑鄙[00:48.04] BABYni tai bei bi
[00:50.65][00:50.65]
[00:51.05]游戏的结局[00:51.05]you hu de jie ju
[00:53.72]我连输都很多余[00:53.72]wo lian shu dou hen duo yu
[00:56.17][00:56.17]
[00:56.57]小凌:你轻轻遮住我的眼睛[00:56.57]xiao ling :ni qing qing zhe zhu wo de yan jing
[00:59.12]问我是否相信[00:59.12]wen wo shi fou xiang xin
[01:01.79][01:01.79]
[01:02.12]只要你慢慢数三二一[01:02.12]zhi yao ni man man shu san er yi
[01:04.72] 我就开始哭泣[01:04.72] wo jiu kai shi ku qi
[01:07.40][01:07.40]
[01:07.89]世界上最简单的咒语[01:07.89]shi jie shang zui jian chan de zhou yu
[01:10.22]三个字对不起[01:10.22]san ge zi dui bu qi
[01:12.84][01:12.84]
[01:13.34]最后要说出的我恨你[01:13.34]zui hou yao shui chu de wo hen ni
[01:15.79]却变成我爱你[01:15.79]que bian cheng wo ai ni
[01:18.52][01:18.52]
[01:19.28]321对不起[01:19.28]321dui bu qi
[01:21.21]词曲:徐良L[01:21.21]ci qu :xu liang L
[01:23.44]编曲:徐良L[01:23.44]bian qu :xu liang L
[01:25.87]演唱:徐良L&小凌[01:25.87]yan chang :xu liang L&xiao ling
[01:28.58][01:28.58]
[01:30.40][01:30.40]
[01:32.82][01:32.82]
[01:38.45][01:38.45]
[01:41.39]徐良:是谁先抱紧[01:41.39]xu liang :shi shei xian bao jin
[01:43.25]说不知该去哪里[01:43.25]shui bu zhi gai qu na li
[01:46.26][01:46.26]
[01:46.74]是谁在怀里[01:46.74]shi shei zai huai li
[01:49.33]说着对我很在意[01:49.33]shui zhao dui wo hen zai yi
[01:52.03][01:52.03]
[01:52.43]是我玩不起[01:52.43]shi wo wan bu qi
[01:54.93] BABY你太卑鄙[01:54.93] BABYni tai bei bi
[01:57.61][01:57.61]
[01:58.13]游戏的结局[01:58.13]you hu de jie ju
[02:00.65]我连输都很多余[02:00.65]wo lian shu dou hen duo yu
[02:03.16][02:03.16]
[02:03.78]徐良:是谁先抱紧[02:03.78]xu liang :shi shei xian bao jin
[02:06.39]说不知该去哪里[02:06.39]shui bu zhi gai qu na li
[02:08.61][02:08.61]
[02:09.24]是谁在怀里[02:09.24]shi shei zai huai li
[02:11.75]说着对我很在意[02:11.75]shui zhao dui wo hen zai yi
[02:14.28][02:14.28]
[02:14.71]是我玩不起[02:14.71]shi wo wan bu qi
[02:17.31] BABY你太卑鄙[02:17.31] BABYni tai bei bi
[02:19.84][02:19.84]
[02:20.22]游戏的结局[02:20.22]you hu de jie ju
[02:22.91]我连输都很多余[02:22.91]wo lian shu dou hen duo yu
[02:25.48][02:25.48]
[02:25.96]小凌:你轻轻遮住我的眼睛[02:25.96]xiao ling :ni qing qing zhe zhu wo de yan jing
[02:28.54]问我是否相信[02:28.54]wen wo shi fou xiang xin
[02:31.00][02:31.00]
[02:31.42]只要你慢慢数三二一[02:31.42]zhi yao ni man man shu san er yi
[02:34.19] 我就开始哭泣[02:34.19] wo jiu kai shi ku qi
[02:36.59][02:36.59]
[02:37.03]世界上最简单的咒语[02:37.03]shi jie shang zui jian chan de zhou yu
[02:39.72]三个字对不起[02:39.72]san ge zi dui bu qi
[02:42.15][02:42.15]
[02:42.58]最后要说出的我恨你[02:42.58]zui hou yao shui chu de wo hen ni
[02:45.35]却变成我爱你[02:45.35]que bian cheng wo ai ni
[02:47.59][02:47.59]
[02:48.08]小凌:你轻轻遮住我的眼睛[02:48.08]xiao ling :ni qing qing zhe zhu wo de yan jing
[02:50.62]问我是否相信[02:50.62]wen wo shi fou xiang xin
[02:53.41][02:53.41]
[02:53.79]只要你慢慢数三二一[02:53.79]zhi yao ni man man shu san er yi
[02:56.42] 我就开始哭泣[02:56.42] wo jiu kai shi ku qi
[02:58.89][02:58.89]
[02:59.27]世界上最简单的咒语[02:59.27]shi jie shang zui jian chan de zhou yu
[03:02.00]三个字对不起[03:02.00]san ge zi dui bu qi
[03:04.75][03:04.75]
[03:05.13]最后要说出的我恨你[03:05.13]zui hou yao shui chu de wo hen ni
[03:07.81]却变成我爱你[03:07.81]que bian cheng wo ai ni
[03:10.09][03:10.09]
[03:10.56]I love you...[03:10.56]I love you...
[03:13.41]I need you...[03:13.41]I need you...
[03:16.44]I want you...[03:16.44]I want you...
[03:19.22]I F u c k you...[03:19.22]I F u c k you...
[03:21.84][03:21.84]
[03:23.70][03:23.70]
[03:24.76][03:24.76]
资料.rar

资料1.rar

资料2.rar